Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ U SRIJEDU

”Tako često biva da moćni ljudi vuku , do kraja, gomilu svojih štićenika, ne zbog tih štićenika, koje niti poznaju niti cijene, nego zbog sebe samih, jer je podrška i odbrana koju pružaju tim ljudima vidan dokaz njihove sopstvene moći i vrijednosti.”

                                                                                                                              ”Travnička hronika” 

Prch.me