Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ U SRIJEDU

‘’Jedan naš čovjek, gledajući kako stranci dobro vode i uređuju svoje poslove, kaže:
— Sve mogu i umiju; a mi baš ništa; ne umijemo ni ono 
što možemo.’’

’’Znakovi pored puta”                                                                                                  Ivo Andrić

Prch.me