Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ U SRIJEDU

’’Kažu da postoji negde mesto pravog suda i pune istine. Tu se saznaje i objavljuje sve što je među ljudima bilo skriveno i tajno, kazuje sve što je ostalo prećutano i nerečeno, ispravlja sve što je ikad bilo naopako i krivo, vraća sve što je utajeno ili oteto, dosipa onom kome je zakinuto, odasipa tamo gde se presipalo. Tu se pitanje ljudskog postojanja pravo postavlja i – ukoliko to zavisi od čoveka – do kraja rešava. To je mjesto gde istina sja kao sunce koje ne zalazi, gde pravda caruje. Ah, pa to je lepše od svih snivanih rajeva i utopija! Može li biti da takvo mjesto zaista postoji? Ako postoji, može li se znati gde je i kako se dolazi do njega?’’

’’Znakovi pored puta’’                                                                                                    Ivo Andrić

Prch.me