Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ U SRIJEDU

’’Inflacija reči u pojedincu i društvenom krugu kome on pripada, kao i finansijska inflacija u kakvoj državi, nezdrava je pojava: ona pokazuje da kod njih vlada nesigurnost i zabuna u mislima, nered u osećanjima, da kontrola popušta, da volja slabi, da izgovorena reč gubi od vrednosti, da se njena unutarnja podloga smanjuje. I tada počinje gomilanje reci, kao patogeno množenje ćelija u telu kod izvesnih bolesti. Nesiguran u ono što hoće da kaže, čovek oseća da su reći devalvirane, slabe i nedovoljne, i počinje da bira što izrazitiju, što oštriju reč, da onu koja mu se čini slaba podupire sa dve nove reci, slabe kao i ona prva, ili još slabije od nje.’’

Znakovi pored puta                                                                                                                Ivo Andrić

Prch.me