Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ U SRIJEDU

’’Svuda u svetu, a naročito valjda u ovim balkanskim zemljama, možete na dva načina da se odbranite i održite u struji života i da ljude prisilite da vas poštuju i-poštede. Prvi je: da stečete toliko novca i sigurnih dobara da vam niko ne sme i ne može ništa. Drugi je: da pokažete takvu ravnodušnost prema novcu, vlasti i svakom društvenom sjaju i uspehu, da vam i opet – ne može niko ništa.’’

“Znakovi pored puta”                                                                                                         Ivo Andrić

Prch.me