Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ

’’Vara nas ovaj svet od trenutka kad oči otvrimo do onog kad ih jednom zauvek sklopimo. Nepoznate i nadmoćne sile oko nas i u nama služe se nama, našom krvlju i svim našim snagama za svoje nama nepoznate ciljeve. I kad nas istroše i sažegu, ostavljaju nas kao praznu, sasušenu mahunu na zemlji. A povremeno blesne u nama svest o svemu tome, blesne kratko i slabo, osvetli naš nemoćni jad, pa se opet ugasi.’’

Znakovi pored puta                                                                                                            Ivo Andrić

Prch.me