Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ

’’U strogosti koju pokazuju nekadašnji razvratnici prema mladeži, ima nečeg naročito ružnog. Oni kažnjavaju mladež i za svoje bivše prestupe; možda se čak i svete za svoju sadašnju nemoć.’’

Znakovi pored puta                                                                                                    Ivo Andrić