Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ

’’U najgorim trenucima mislio sam ovako: ovaj užas od niskog života cena je kojom se plaća i iskupljuje svvisoko i lepo što smo znali i osećali, a pošto je sve ovo u najužoj uzročnoj vezi sa našom misli o Bogu i našim osećanjem lepote, treba naći snage da se i ovo primi i zavoli isto kao što se vole Bog i lepota sami. I kad oni koji me tlače, truju i jedu, i koji za drugi život i ne znaju, nalaze u sebi snage, izdržljivosti i veštine za borbu, zašto da je ne nađem ja koji sam gledao i koji ću opet videti sjaj drugog lepšeg života za koji nijedna žrtva nije prevelika i nijedna cena previsoka? Tako se u meni utvrđivalo saznanje da je svaki nižživot u službi višega, da je sve povezano i osigurano i da je čovek svuda i u svako doba na svom pravom mestu i – samo prolazno. Sa tim skupim saznanjem čovek može sve podneti,  jer je svaka bitka unapred dobivena samim postojanjem neuništive i prave misli.’’

’’Znakovi pored puta’’                                                                                                      Ivo Andrić

Prch.me