Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRĆ U SRIJEDU

’’Živeti u strahu, u kajanju, u stalnom strahu od straha, ne moći oka sklopiti i ne moći dušom danuti, i pri svemu tome raditi i smejati se i razgovarati, to znači za ljude kao ja živeti i uspevati među svetom.’’

Znakovi pored puta                                                                                                             Ivo Andrić

 Prch.me