Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRĆ U SRIJEDU

’’Gledajući oko sebe i osećajući na sebi grubost i niskost ljudi sa kojima je prisiljen da živi, on je zamišljao druge sredine i drukčije ljude, čovečne, čestite, dosledne, učtive i čiste, i suprotstavljao ih kao protivotrov ovima oko sebe. Ukratko, nagon samoodbrane terao ga je da ulepšava druge ljude drugih krajeva i da bar tamo zamišlja čoveka dobrim i lepim, da bi se i tako branio od straha i gnušanja kojim su ga ispunjavali ovi oko njega.’’

                                                                                                                                                       Ivo Andrić

Prch.me