Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

AJNŠTAJNE JAVI SE!

“Bojim se dana kada će tehnologija nadrasti međuljudske odnose.
Svet će dobiti generaciju idiota.”

                                                                                                                                            Albert Ajnštajn

07mag-07korea-t_CA0-articleLarge

PRCH: Svak govori niko ni s’kim ne zbori!

Prch.me