Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

SUĐENJA BITI NEĆE!

def ver

BIĆE ISPLAĆEN u iPhone's 20 kom.
REŠTVO U CIGARAMA… I QUIT!

ZDRAO GA PUŠIO.

Prch.me