Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ MILENIJUMA
ŠTO BI, BI!

”Rijeka će naših vala uskačući u dva mora
glas nositi okeanu da je vječna Crna Gora!”

Prch.me