Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ČOKOLADNI RAT

(Ili srpskohrvatski za (po)četnike)


Nikolić je iznenađen Kolindinim ponašanjem a Kolinda Nikolićevim obnašenjem najveće državne dužnosti. Srbima i Hravatim ’’bačiš’’ čokoladicu i oni se potuku… Šta bi radili da im bačiš ’’kosku’’? Onda bi se poklali.

 Sačuvaj me bože srpskog junaštva i hrvatske kulture! Krleža

toma-kolinda

Prch.me